TORE NORDENSTAM

 

 

FRAMTRÄDANDEN

 

 

Opponent på Carla Carmona Escaleras avhandling Egon Schiele: Análysis ético-formal de su obra pictórica, Universitetet i Sevilla, 10 juni 2010.

Föreläsningar på Senter for praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø (nu Universitetet i Nordland), 28 september 2010. 

Föreläsningar och seminarium, Institutionen för industriell ekonomi och organisation, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm, 13-14 december 2010.

Föreläsningar på HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet, 4 maj 2011.

Föreläsningar på Lysekils högskolecentrum, 26-27 maj 2011 och 29 augusti 2011.

Tilldelning av det österrikiska äreskorset för vetenskap och konst, första klassen, Österrikes ambassad i Oslo, den 8 september 2011.

Kunskapsfilosofi, forskarutbildningskurs på Stockholms dramatiska högskola, september 2011 - februari 2012.

Maria Johansson disputerade på avhandlingen Skådespelarens praktiska kunskap, Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodø, 1 juni 2012. Merete Mazzarella och Tore Nordenstam var opponenter. Hela disputationen finns på video här»

Föreläsningar på Lysekils högskolecentrum, 20-21 september 2012.

Kunskapsfilosofi 2, forskarutbildningskurs på Stockholms dramatiska högskola, vårterminen 2013. Kursen avslutades 16-17 maj 2013.

Doktorandkurs i kunskapsfilosofi, Stockholms konstnärliga högskola, mars - juni 2014. 

Exemplets makt, föreläsningar på Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodø, 4 juni 2014.

Exemplets makt, föreläsningar på Senter  for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodø, 4 november 2014.

Filosofiskt arbete, föreläsningar på Senter  for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodø, 19 mars 2015.

Doktorandkurs i kunskapsfilosofi, Stockholms konstnärliga högskola, 1-2 september 2015.

 

 

                                                                            www.torenordenstam.se