TORE NORDENSTAM

 

 

 

                 

 

 

BÖCKER

 

(*) = hela texten

 

 

Sudanese Ethics

Sudanese Ethics (*) , Nordiska Afrikainstitutet / Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968, 239 s. På arabiska: الأخلاق السودانية  (*) , övers. Dr. Ahmed M. Mahdi, Khartoum University Press 1996. Förordet till den arabiska utgåvan på engelska här»   Kap. 2, "The Deductive Ideal", finns också på polska och på svenska.

 

Afrikas universitet

Afrikas universitet (*) , Nordiska Afrikainstitutet / Wahlström & Widstrand, Stockholm 1970,  150 s. EPUB»

 

Empiricism and the Analytic-Synthetic Distinction

Empiricism and the Analytic-Synthetic Distinction (*) , Universitetsforlaget, Oslo 1972, 93 s.

 

Explanation and Understanding in the History of Art

Explanation and Understanding in the History of Art (*) , Filosofisk institutts stensilserie nr. 43, Universitetet i Bergen 1978. Internetutgåva 2007, 119 s. EPUB»

 

Den estetiske praksis

Den estetiske praksis, Bergen 1979, 128 s. Medförfattare: Gunnar Danbolt & Kjell S. Johannessen.

 

Värderingar och paradigm vid datasystemutveckling

Värderingar och paradigm vid datasystemutveckling. Exemplet ALLFA-utredningen (*) , Arbetslivscentrum, Stockholm 1980, 86 s.

 

Wittgenstein - Aesthetics and Transcendental Philosophy

Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und transzendentale Philosophie, red. K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Wien 1981, 193 s.

 

Fra "er" til "bør"?

Fra ”er” til ”bør”? Etiske grunnlagsproblemer i et pragmatisk perspektiv, Solum forlag, Oslo 1984, 80 s.

 

Research and Development in the Sudan

Research and Development in the Sudan (*) , red. T. Nordenstam, Khartoum University Press 1985, 300 s. Författare: Tore Nordenstam, Ibrahim Ahmed Omer, Håkan Törnebohm m.fl.

 

Die pragmatische Wende

Die pragmatische Wende. Sprachspielpragmatik oder Transzendentalpragmatik?, red. D. Böhler, T. Nordenstam & G. Skirbekk, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1986, 359 s.

 

Från konst till vetenskap

Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapenes grunnlag i et historisk perspektiv, Sigma forlag, Bergen 1987, 186 s.;   2. utgave, Fagbokforlaget, Bergen 2000, 246 s. På svenska: Från konst till vetenskap (*) , Carlsson Bokförlag, Stockholm 1993, 228 s.; utökad upplaga 1994, 293 s.  På tyska: kap. 3 (*) . EPUB»

 

Culture and Value

Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences / Culture and Value. Philosophie und die Kulturwissenschaften, Papers of the 18th International Wittgenstein Symposium (*) , red. K. S. Johannessen & T. Nordenstam, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel 1995, 795 s.  PDF-filer:  Section 1 (s. 1-144) (*) ;  Section 2 (s. 145-299) (*) ; Section 3 (s. 300-450) (*) ; Section 4 (s. 451-597) (*) ; Section 5 (s. 599-748) (*) ; Special Workshop (s. 749-795) (*) .

 

Wittgenstein and the Philosophy of Culture

Wittgenstein and the Philosophy of Culture, Proceedings of the 18th International Wittgenstein Symposium, 13th to 20th August, 1995, Kirchberg am Wechsel (Austria), red. K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Wien 1996, 372 s.

 

Vitenskapenes vekst

Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi (*) , red. K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen, 1996, 131 s.

 

Etikk i næringslivet

Etikk i næringslivet. Praksis og teori (*) , Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 1998, 241 s. Medförfattare: A.W. Falkenberg. Tore Nordenstams bidrag till boken kan laddas ned här»

 

Den humanistiska cirkelns kvadratur

Den humanistiska cirkelns kvadratur. Om humanioras möjligheter och framtid (*) , Göteborgs universitet, Göteborg 2001, 191 s. Medförfattare: Sverker Sörlin, Stig Johansson, Fred Karlsson, Hugo Montgomery, Minna Skafte Jensen. EPUB» 

 

 

Praktisk kunnskap - som erfaring og som forskningsfelt

 

Praktisk kunnskap – som erfaring og som forskningsfelt (*) , Høgskolen i Bodø, Bodø 2005, 120 s. Medförfattare: Jens Ivar Nergård, Eva Lena Dahl, Ingela Josefson, Anders Lindseth, Jakob Meløe, Uffe Juul Jensen, Ruth H. Olsen. EPUB»

 

Exemplets makt

Exemplets makt (*) , Dialoger 69-70, Stockholm 2005, 198 s. Boken kan beställas här» EPUB»

 

The Power of Example

The Power of Example, Santérus Academic Press Sweden, Stockholm 2009, 240 s. Ett kapitel ur boken här»

 

Etik och praktisk kunskap

Etik och praktisk kunskapDialoger Förlag & Metod, Stockholm 2013, 161 s. Ett kapitel ur boken här»  Summary in English här»

 

 

 

 

            

 

 

KORTARE TEXTER

 

(*) = hela texten                                       

 

 

"A Note on Professor Törnebohm’s Paper ‘On Truth, Implication, and Three-Valued Logic’" (*) , Theoria, 23, 1957, s. 193-194. Medförfattare: Mats Furberg.

"Om ‘tror’-satser" (*) , Svensk teologisk kvarttalsskrift, 33, 1958, s. 146-150. Medförfattare: Mats Furberg.

"Vettig filosofi" (*) , Götheborgske Spionen, nr 6, 1958, s. 12.

"Den bruna boken och den blå" (*) , Götheborgske Spionen, nr 7, 1958, s. 12-13.

Två studentikosa inlägg  (*)  i Götheborgske Spionen 1959-1960.

"If I carefully examine a visual after-image, where is it and what am I looking at?" (*) , Analysis, 19, 1959, s. 99-100. Medförfattare: Mats Furberg.

"Wittgenstein och den intellektuella ärligheten" (*) , Dagens Nyheter, 14.7.1959, s. 3. Medförfattare: Mats Furberg.

Are repetitive sentences analytic? (*) , manuskript 1959. Internetutgåva 2007, 8 s.

On Analytic Sentences in Natural Language (*) , Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet 1960, 71 s. Också Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen, stensilserie nr. 40, 1979, 71 s. Internetutgåva 2007, 55 s.

"Komplotten mot Bertrand Russell" (*) , Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 9.9.1960, s. 3.

"Om engelska engelsmän och sudanesiska studenter" (*) , Götheborgske Spionen, nr 9-10, 1961,  s. 36-37.

"Humaniora i Sudan" (*) , Humanisten, nr 1, 1963, s. 7-9.

"Akademiker till u-länderna" (*) , Dagens Nyheter, 14.5.1963, s. 4.

Preface, An Analysis of the Traditional Sudanese Virtues, Ph.D.-thesis, University of Khartoum 1965.

"On Austin’s Theory of Speech-Acts" (*) , Mind, LXXV, 1966, s. 141-143.

"Sudanese Ethics" (*) ,  The Thinker, Khartoum 1966, s. 26-30.

"Descriptive Ethics in the Sudan: an Example" (*) , Sudan Notes and Records, 48, 1967,  s. 90-98.

"Etik och social struktur" (*) , Sociologisk forskning, nr 3, 1967, s. 164-172.

Recension av Kwame Nkrumah, Consciencism. Philosophy and Ideology for De-Colonization and Development with particular reference to the African Revolution (*) , Statsvetenskaplig tidskrift, 1967, s. 77-81.

"Ensrettede universiteter?" (*) , Bergens Tidende, 28.4.1969, s. 3.

"Krise i examen philosophicum" (*) , Nytt fra Universitetet i Bergen, 19.9.1969, s. 3-5. Medförfattare: Kjell S. Johannessen.

"The Student Community in an African University" (*) , The New East, XX, No. 2, 1970, s. 159-165. Medförfattare: D.J. Shaw. På hebreiska, med en redaktionell sammanfattning på engelska  (*) . Jfr vår rapport med samma titel (1967).

"Kroppen och det kartesianska subjektet" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 7, nr 1, 1972, s. 75-87. (Recension av Magne Dybvigs doktorsavhandling Kartesianismen som analytisk og transcendental problemstilling. En studie i kroppsbegrepets logikk, Universitetet i Bergen: Filosofisk institutts stensilserie nr 7-9, Bergen 1970.)

"Filosofisk förståelse – ett förslag" (*) , Häften för kritiska studier, årg. 5, nr 1, 1972, s. 52-53.

"Philosophy of Science in Norway" (*) ,  Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie Vol. IV, No. 1, March, 1973, s. 147-164. Medförfattare: Hans Skjervheim.

"De problematiske samfunnsvitenskapene" (*) , Dagbladet, kronikk, 9.3.1973.

The Ethics of Deterrence. A Study in the Philosophy of Punishment (*) , Filosofisk institutts stensilserie nr. 28, 1974. Internetutgåva 2007, 41 s.

Recension K. S. Johannessen & A. Utaker, red., Strukturalisme og semiologi. Muligheter og begrensninger i en forskningspraksis (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 9, 1974, s. 167-170.

Recension av S. Toulmin,  Human Understanding (*) , Volume 1. General Introduction and Part 1 (1972) (*), Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 10, nr 3, 1975, s. 229-237.

"Avskräckningens moral" (*) , i B. Belfrage & L. Stille, red., Filosofi och rättsvetenskap, Lund 1975 s. 125-140. (På tyska: "Die Ethik der Abschreckung" (*) , i D. Papenfuss & J. Söring, red., Transzendenz und Immanenz, Stuttgart 1977, s. 471-478.)

"Model dedukcyjni" (*) , i I. Lazari-Pawlowska, red., Metaetyka, Warszawa 1975, s. 217-224. (På engelska: Tore Nordenstam, Sudanese Ethics, 1968, kap. 2. På svenska: här»

Deltidsarbete och hemarbete (*) , Stockholm 1975, 48 s. Medförfattare: Bo Göranzon och Rune Åberg.

 

"Vetenskaplig kompetens" (*) , i Å. Haga m.fl., red.,  Refleksjon og handling. Festskrift til Hans Skjervheim på 50-årsdagen 9. oktober 1976, Oslo 1976, s. 76-93.

"Forskningens yrkesetik – ett kompetensanalytiskt perspektiv" (*) , i Bo Göranzon, red., Ideologi och systemutveckling, Lund 1976, s. 86-96.

"Produktionstekniska värden och värderingar" (*) , i Bo Göranzon, red., Ideologi och systemutveckling, Lund 1976, utvidgad upplaga 1978, s. 70-74.

"Om subjektivismen i hermeneutiken" (*) , Nordisk psykologi, årg. 29, nr 2, 1977, s. 101-109.

"Om humanvitenskapenes teori" (*) , i Forskningsnytt, årg.22, nr 6, 1977, s. 29-31.

”Språk och handling“ (*) , i Bo Göranzon, red., Ideologi och systemutveckling, andra upplagan, Lund 1978, s. 86-97.

"Förståelse och förändring" (*) , i Ideologi och systemutveckling, andra upplagan, Lund 1978, s. 98-106. (Också i  Ekonomen, nr 12, 1976, och i Om utredningsmetoder – en antologi, Stockholm 1978.)

"Om validering i hermeneutisk forskning" (*) , i Ideologi och systemutveckling, andra upplagan, 1978, s. 137-142.

"Explanation and Understanding in the History of Art" (*) , i E. Leinfellner, W. Leinfellner, H. Berghel & A. Hübner, red., Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought / Wittgenstein und sein Einfluss auf die gegenwärtige Philosophie, Wien 1978, s. 465-467. Sammanfattning här»

"Et pragmatisk perspektiv på estetikken" (*) , Symposion – tidsskrift for filosofi, 1978, s. 28-34. Medförfattare: Kjell S. Johannessen.

"Arabisk moralsyn" (*) , i T. Gudbrandson & E. A. Wyller, red., Araberne og islam. Fra Abraham til Midt-Østen konflikten, Oslo – Bergen – Tromsø, 1978, s. 142-155.

"Research, Ethics and Development" (*) ,  Journal for General Philosophy of Science /Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie,   Vol. 10, No. 1, March, 1979, s. 54-66. Medförfattare: Håkan Törnebohm.

"Et estetisk projekt" (*) , i G. Danbolt, K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Den estetiske praksis, Bergen 1979, s. 1-11.

"Ethical Competence and Development" (*) , i J. Bärmark, red., Perspectives in Meta-Science, Göteborg 1979, s. 147-156.

"Historien og den vitenskapelige praksis" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 14, nr 2, 1979, s. 69-90. Medförfattare: Kjell S. Johannessen.

"Conditions for Change in Working Life. The Paas Project Group" (*) , i Åke Sandberg, red., Computers Dividing Man and Work, Arbetslivscentrum, Stockholm  1979, s. 131-137. Medförfattare. De övriga medlemmarna av projektgruppen var Gunnar Fredlund, Peter Gullers, Bo Göranzon, Torsten Landquist, Kalle Mäkilä, Anna Sjödahl, Lars Starck, Per Svensson, Tomas Tempte och Göran Öijer.

Recension av E. H. Gombrich, Kunsthistorie og samfundsvidenskab (*) , Journal of Aesthetics and Art Criticism, 37:3, Spring 1979, s. 360.

"Aesthetic Competence" (*) , i L. Aagaard-Mogensen & G. Hermeren, red., Contemporary Aesthetics in Scandinavia, Lund 1980, s. 99-109.

On the Logic of Creative Processes” (*) , in Physis – Techne – Poiesis. The Creativity and the Human World. Proceedings of the 9th International Congress of Aesthetics, Vol. II, Beograd 1980, s. 265-268.

"Att förklara konst. Några exempel på förklaringar i de humanistiska vetenskaperna" (*) , Symposion, nr 1, 1980, s. 3-12.

"De filosofiska traditionerna i Sverige och Norge" (*) , Filosofi-aktuellt, nr 2, Umeå 1980, s. 1-12.

"Rasjonalitet og kjernekraft" (*) , anmälan av det första numret avFilosofisk tidskrift (Stockholm 1980), Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 15, nr 2, 1980, s. 96-97.

Recension av E. Vedung, Det rationella politiska samtalet (*) , Economic and Industrial Democracy. An International Journal, Vol. 1, No. 4, 1980, s. 590-593.

"Tools and Practices in Systems Development" (*) , i Bo Sundin, red., Is the Computer a Tool?, Stockholm 1980, s. 56-63. Medförfattare: Bo Göranzon och Kalle Mäkilä.

Artiklarna "Moral" (*)  och "Symboler" (*) , i Pax leksikon, Oslo 1980-1981. På danska: "Moral" (*) , "Symboler" (*) .

"Intention in Art" (*) , i K. S. Johannessen & T. Nordenstam, red., Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und die transzendentale Philosophie, Hölder-Pichler-Tempski, Wien 1981, s. 127-135.

"Forklaring og forståelse i humaniora" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift,årg. 16, nr 4, 1981, s. 224-240. Också på serbokroatiska: ”Razumijevanje i objašnjenje u humanističkim znanostima” (*) , Filosofska istraživanja, God. 17, Sv. 4, 1997, s. 1009-1019, och på tyska: ”Verstehen und Erklären in den Humanwissenschaften” (*) , Synthesis philosophica, Vol. 13, fasc. 2, 1998, s. 499-511.

"Et filosofisk gjennombrudd" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift,  årg. 16, nr 2-3, 1981, s. 161-171. (Recension av A. Øfsti, Vitenskapsteori og transcendentalfilosofi. En kritisk kommentar til Føllesdal og Walløe: ”Argumentasjonsteori og vitenskapsfilosofi”, Trondheim 1980.)

"Vom 'Sein' zum 'Sollen' – Deduktion oder Artikulation?" (*) , i D. Böhler & W. Kuhlmann, red., Kommunikation und Reflexion, Frankfurt a.M. 1982, s. 503-517.  På engelska: “From ‘Is’ to ‘Ought’ – Deduction or Articulation?” (*) , i H. Høybraaten & I. Gullvåg, red., Essays in Pragmatic Philosophy, Oslo 1985, och i R. Fjelland m.fl., red., Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philosophy (*), SVT Press, Bergen 1997. Philosophy Beyond Borders har även kommit ut på kinesiska, Zhejiang People’s Publishing House, Shanghai 1999. Svensk översättning här»

"Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo" (*) , recension av A.B.C. Ocholla-Ayayo, Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo, i Thought and Practice, Vol. 4, No. 2, Nairobi 1982, s. 91-99.

"Vetenskap och konst – två sätt att utforska verkligheten" (*) , i Konst och vetenskap och arbetets ära, Information från Arbetslivscentrum nr 16, febr. 1982, s. 4-5.

"Theoretical Considerations – Skills, Language and Computerization" (*) , i Job Design and Automation in Sweden, av Bo Göranzon et al., Arbetslivscentrum, Stockholm 1982, s. 57-71. Medförfattare.

"A Case Study from the PAAS Project – the Insurance Employees Union and EDP in the National Insurance System"(*)  , i Job Design and Automation in Sweden, av Bo Göranzon et al., Arbetslivscentrum, Stockholm 1982, s. 72-101. Medförfattare.

"EDB og humaniora. Humanistenes rolle i systemutvikling" (*) , intervju: Eva Møller, Humanistiske data, 3/4 -82, NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning, Norges almenvitenskapelige forskningsråd, Bergen 1982, s. 24-28.

"Conceptual Competence and the Nature of Man" (*) , i G. Skirbekk, red., Praxeology, Bergen – Oslo – Tromsø¸ 1983, s. 81-88.

"Teaterhistorie – hvorfor det da?" (*) ,  i T. Bastiansen, red., Vitenskapsfilosofi og grunnlagsproblemer i teatervitenskapelig forskning, Teatervitenskapelige studier nr. 1, Universitet i Bergen 1983, s. 97-112.

"Creativity and Place" (*) , i A. Buttimer, red., Creativity and Context, Lund 1983, s. 77-79.

"Islam, Science, and Development. An Interview with Dr. Ibrahim Ahmed Omer" , videoupptagning på Göteborgs universitet, september 1984. 43 min.

"Ett pragmatiskt perspektiv på datautvecklingen" (*) , i B. Göranzon, red., Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap och ny teknik,  Stockholm 1984, s. 17-34. Också på tyska: "Eine pragmatische Perspektive auf die informationstechnische Entwicklung" (*) .

 "Datautvecklingens filosofi. Två oförenliga traditioner" (*) , i Datautvecklingens filosofi, s. 51-63. Också på tyska: "Die Philosophie der informationstechnischen Entwicklung. Zwei gegensätzliche Traditionen" (*) .

"The Essence of Art –­­ Wittgenstein vs. Gadamer" (*) , i R. Haller, red., Aesthetics / Ästhetik, Wien 1984, s. 23-28.

"Technocratic and Humanistic Conceptions of Development" (*) , i T. Nordenstam, red., Research and Development in the Sudan (*) , Khartoum 1985, s. 5-29. (Också publicerad av Arbetslivscentrum, Stockholm: Forskningsrapport nr 51, 1985, 37 s.)

"Issues of a Philosophy of Development" (*) , i S. Andersson, red., Queries about Development, Department of Theory of Science, University of Göteborg, Report no. 146, 1985, s. 25-30.

"Development and Research in the Sudan" (*) , Arab Studies in Scandinavia, nr 5, 1985, s. 18-19.

Förord och inledningar till nio kapitel i T. Nordenstam, red., Research and Development in the Sudan (*) , Khartoum 1985.

"Förståelsens villkor" (*) , i I. Josefson, red., Språk och erfarenhet, Stockholm 1985, s. 113-134.

"Suffering Art (Comment On Danto)" (*) , "Ontologizing Art (Comment on Damnjanovic)" (*) , och "Anchoring Art (Comment on Sparshott)" (*) , i P. J. McCormick, red., The Reasons of Art / L’Art a ses raisons, Ottawa 1985, s. 23-25, 123-125, 134-137.

"Dyr, mennesker og moral" (*)  & "Etikk og dyr. Noen hovedpunkter (*)", Naturen, nr 6, 1985, s. 242-244.

"Ethische Kompetenz in pragmatischer Sicht" (*) , i D. Böhler, T. Nordenstam & G. Skirbekk, red., Die pragmatische Wende, Frankfurt am Main 1986, s. 202-217.

"Wohlvertrautheit – Gewissheit ­­­– kritische Reflexion. Bemerkungen zur Pragmatik-Diskussion" (*) , i Die pragmatische Wende, 1986, s. 321-333.

"Ledarskap och moral" (*) , i A. Danielsson m.fl., Samtal om ledarskap, ledning och ledare, Stockholm 1986, s. 59-78.

"Moral Rules and Paradigms" (*) , Archivio di filosofia, anno LV, N. 1-3, 1987, s. 261-272.

Om moralsk sikkerhet” (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 22, 1987, s. 169-175.

"Arkitektur och vetenskaplighet" (*), recension A. Ekholm,  Systemet människa – byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv (1987),Tidskrift för arkitekturforskning, årg. 1, nr 1, 1987, s. 85-94.

"The Norwegian Wittgenstein Project", resumé, Twelfth International Wittgenstein Symposium, Kirchberg/Wechsel, August 1987. Medförfattare. Mera om det norska Wittgensteinprojektet här»

"Museumsetikk – noen innledende betraktninger" (*) , NKKM-Nytt, årg. 1, nr 4, 1988, s. 26-30.

Recension av W. Hirst, red., The Making of Cognitive Science. Essays in Honor of George A. Miller (1988), och M. A. Boden, Computer Models of Mind. Computational Approaches in Theoretical Psychology (1988), (*) , AI & Society, Vol. 3, No. 4, 1989, s. 365-369.

Recension av A. Janik, Essays on Wittgenstein and Weininger (*) (1985), Archiv für Geschichte der Philosophie, 71. Band, Heft 1, 1989, s. 115-118.

"Language and Action" (*) , i B. Göranzon & M. Florin, red., Artificial Intelligence, Culture and Language: On Education and Work, London 1990, s. 61-70.

"Grunnlagsproblemer i estetisk forskning – oppsummering, perspektiver, innledning til debatt" (*) , i K. Gundersen & S. Wikshåland, red., Grunnlagsproblemer i estetisk forskning (*) , Oslo 1991, s. 117-122.

"Convention and Creativity" (*) , i J. Emt & G. Hermeren, red., Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics, Lund 1992, s. 259-268.På svenska (*) i G. Sörbom, red., Beskrivning och konst i dagskritisk verksamhet, Forskningsprojektet kritik och konst, No. 4, Uppsala 1986, s. 72-83.

"Etikk og forståelse" (*) , recension av H. Nerheim, Den etiske grunnerfaring (1991), Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 27, nr 2-3, 1992, s. 161-163.

"Kulturelle Übersetzbarkeit in pragmatischer Sicht" (*) , i A. P. Frank, K.-J. Maaß, F. Paul & H. Türk, red., Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch, Teil 1, Berlin 1993, s. 192-203. På svenska med titeln "Om översättandets konst" (*) i  B. Molander, red., Språkets speglingar. Filosofiska essäer om språk, grammatik och vetenskap, Stockholm 1993, s. 41-58 ; och på japanska (*) i en bok vars titel kan översättas som Translatability of Culture, Kyoto 1993, s. 60-66.

"Konsekvensetikens remarkabla töjbarhet" (*) , i T. Carlsson, red., Odling för tanken, Stockholm 1993, s. 196-198. Också i  M. Bodin, O. Granstrand, P. Guillet de Monthoux, red., Industriell verksamhet och kunskapsbildning, Stockholm 1995.

"’The Sphere Seems to Float’ : Remarks on Art and Ethics" (*) , i L.-O. Åhlberg & T. Zaine, red., Aesthetic Matters. Essays presented to Göran Sörbom on his 60th birthday, Uppsala 1994, s. 95-100.

"Vetenskap och konst – olika sätt att utforska verkligheten" (*) , i B. Molander, red., Mellan konst och vetande. Texter om vetenskap, konst och gestaltning, Göteborg 1996, s. 11-21.På serbokroatiska (*) i G. Flego, red., Zbilja i kritika. Posvećeno Gaji Petroviću, Zagreb 2001, s. 265-268.

"Vitenskapssyn og vitenskapshistorie" (*) , i K. S. Johannessen & T. Nordenstam, red., Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi, Filosofisk institutts skriftserie nr 13, Universitetet i Bergen 1996, s. 5-15.  Medförfattare: Kjell S. Johannessen.

"Två sätt att läsa Wittgenstein" (*) , i Vitenskapenes vekst, 1996, s. 79-91.

"Det etiske perspektiv" (*) , i A. W. Falkenberg & T. Nordenstam, Etikk i næringslivet, Oslo 1998, s. 13-16.

"Finnes det eksperter på moral?" (*) ,  i Etikk i næringslivet, 1998, s. 36-44.

"Tre moralfilosofiske tradisjoner" (*) , i Etikk i næringslivet, 1998, s. 154-182.

"Etisk relativisme eller universell etikk?" (*) , i Etikk i næringslivet, 1998, s. 182-189.

"Näringslivet är inte ett etiskt reservat" (*) , Devenator Pamflett, nr  2, 1998.

"Till lokalkunskapens lov" (*) , Dialoger 50-51, 1999, s. 49-59.

"Några sidor om moralens villkor" (*) , Philosophia. Tidsskrift for filosofi, årg. 27, nr 3-4,  1999, s. 79-87, och i Dialoger, nr 56, 2000, s. 33-39.

"Humanioras inntog i vitenskapens verden" (*) , i E. Seglen, red., Vitenskap, teknologi og  samfunn, Oslo 2001, s. 42-73.

"Kant and the Utilitarians" (*) , Ethical Perspectives. Journal of the European Ethics Network,  Vol. 8, No. 1, 2001, s. 29-36. På svenska här»

"Om metoden. Fragment ur ett samtal 1973" (*) , Dialoger, supplement till nr 58-59, 2001, s. 71-76.

"Der Mensch ist in vielen Kulturen zu Hause" – intervju: Florian Krebs & Tore Nordenstam (*) , Humboldt Kosmos, 2001. Svensk översättning här»

"Exemplets makt" (*) , i I. Carlgren, I. Josefson & C. Liberg, red., Forskning av denna världen II – om teorins roll i praxisnära forskning (*) , Vetenskapsrådets rapportserie, Vetenskapsrådet, Stockholm 2005, s. 17-29.

"Reflekterande resor i erfarenhetens landskap" (*) , Dialoger 81-82, 2007.

"Konst och moral" (*) , internetutgåva 2010, 16 s. På engelska här»

Recension av Carla Carmona Escalera, Egon Schiele: Análysis ético-formal de su obra pictórica (*) , i Egon Schiele Jahrbuch, Band 1, Wien 2011, s. 188-192.

 

"Om skådespelarens praktiska kunskap" (*) , internetutgåva 2012, 9 s.

 

"Practical Knowledge and Ethics" (*) , AI & Society. Journal of Knowledge, Culture and Communication, Volume 28, Issue 4, 2013, s. 377-382.

 

"From Wittgenstein to Schiele", under utgivning i Egon Schiele Jahrbuch, Band 4, Wien 2015.

 

 

                                                                           www.torenordenstam.se