TORE NORDENSTAM

 

Tore Nordenstam (1934 - ) är en svensk filosof, med högre grader från Göteborg (fil.mag. 1961, fil.lic. 1961) och universitetet i Khartoum (Ph.D. 1965); han har också studerat i Uppsala och Oxford.

Från 1961 till 1998 innehade Nordenstam akademiska befattningar vid universiteten i Khartoum, Umeå och Bergen. I Bergen var han först biträdande professor (1968-81) och sedan professor i filosofi (1981-98). Han är nu professor emeritus i Bergen.

I sin filosofiska karriär har Nordenstam gått från analytisk språkfilosofi till etik, estetik och humanioras vetenskapsteori.

Nordenstam har publicerat ett antal böcker; de viktigaste är Sudanese Ethics (Stockholm: Nordiska Afrikainstitutet / Almqvist & Wiksell, 1968) och mera nyligen The Power of Example (Stockholm: Santérus Academic Press, 2009); innehållet i den sista boken har tidigare publicerats på svenska med titeln Exemplets makt i Dialoger 69-70 (Stockholm, 2005). Han har också publicerat ett ansenligt antal tidskriftsartiklar, de flesta på de ovan nämnda områdena, och några i nära anknytning till hans bokprojekt.

En av Nordenstams utländska kollegor har följande kommentar: "De som läser Nordenstams arbeten finner en klar, omsorgsfull, originell och gripande humanistisk tänkare, influerad av Wittgenstein med flera utan att gå i någons ledband."

 

(Från Wikipedia. Till svenska T.N. Foto Agnes Holsbø.)

 

 

 

 

Tvärvetenskapliga projekt >      Etik och praktisk kunskap>     Om humaniora >     Om konst  >     Afrikanska teman>     

 

 

                                                                 Flera bilder>

 

 

                                                                  www.torenordenstam.se