TORE NORDENSTAM

 

   

 

 

                    

               

 

BOOKS

                            

(*) = full text                      

 

Sudanese Ethics

Sudanese Ethics (*) , The Scandinavian Institute of African Studies / Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968, 239 pp. In Arabic: الأخلاق السودانية  (*) , translated by Dr. Ahmed M. Mahdi, Khartoum University Press 1996. The preface to the 1996 book in English here»  Chapter 2, "The Deductive Ideal", is also available in Polish: "Model dedukcyjny"  (*) , in I. Lazari-Pawlowska, ed., Metaetyka, Warsaw 1975, pp. 217-224. "The Deductive Ideal" in Swedish here»  

 

Afrikas universitet

Afrikas universitet (*) The Scandinavian Institute of African Studies / Wahlström & Widstrand, Stockholm 1970,  150 pp. EPUB»

 

Empiricism and the Analytic-Synthetic Distinction

Empiricism and the Analytic-Synthetic Distinction (*) , Universitetsforlaget, Oslo 1972, 93 pp.

 

Explanation and Understanding in the History of Art

Explanation and Understanding in the History of Art (*) , Department of Philosophy, University of Bergen 1978. Internet edition 2007, 119 s. EPUB»

 

Den estetiske praksis

Den estetiske praksis, Bergen 1979, 128 pp. Co-authors: Gunnar Danbolt & Kjell S. Johannessen.

 

Värderingar och paradigm vid datasystemutveckling

Värderingar och paradigm vid datasystemutveckling. Exemplet ALLFA-utredningen (*) , Arbetslivscentrum, Stockholm 1980, 86 pp.

 

Wittgenstein  Aesthetics and Transcendental Philosophy 

Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und transzendentale Philosophie, eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Vienna 1981, 193 pp.

 

Fra  "er" til "bør"? 

Fra ”er” til ”bør”? Etiske grunnlagsproblemer i et pragmatisk perspektiv, Solum forlag, Oslo 1984, 80 pp.

 

Research and Development in the Sudan

Research and Development in the Sudan (*) , ed. T. Nordenstam, Khartoum University Press 1985, 300 pp. Authors: Tore Nordenstam, Ibrahim Ahmed Omer, Håkan Törnebohm et al.

 

Die pragmatische Wende

Die pragmatische Wende. Sprachspielpragmatik oder Transzendentalpragmatik?, eds. Dietrich Böhler, Tore Nordenstam & Gunnar Skirbekk, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1986, 359 pp.

 

Från konst till vetenskap

Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapenes grunnlag i et historisk perspektiv, Sigma forlag, Bergen 1987, 186 pp.;  second edition, Fagbokforlaget, Bergen 2000, 246 pp. In Swedish: Från konst till vetenskap (*) , Carlsson Bokförlag, Stockholm 1993, 228 pp.; enlarged edition 1994, 293 pp.  In German: Chapter 3 (*) . EPUB»

 

Culture and Value

Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences / Culture and Value. Philosophie und die Kulturwissenschaften. Papers of the 18th International Wittgenstein Symposium (*) , eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel 1995, 795 pp.  PDF files: Section 1 (pp. 1-144) (*) ; Section 2 (pp. 145-299) (*) ; Section 3 (pp. 300-450) (*) ; Section 4 (pp. 451-597) (*) ; Section 5 (pp. 599-748) (*) ; Special Workshop (pp. 749-795) (*) .

 

Wittgenstein and the Philosophy of Culture 

Wittgenstein and the Philosophy of Culture, Proceedings of the 18th International Wittgenstein Symposium, 13th to 20th August 1995, Kirchberg am Wechsel (Austria), eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Vienna 1996, 372 pp.

 

Vitenskapenes vekst

Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi (*) , eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, Department of Philosophy, University of Bergen, 1996, 131 pp.

 

Etikk i næringslivet

Etikk i næringslivet. Praksis og teori (*) , Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 1998, 241 pp. Co-author: A.W. Falkenberg. Tore Nordenstam's contributions to the book can be downloaded here»

 

Den humanistiska cirkelns kvadratur

Den humanistiska cirkelns kvadratur. Om humanioras möjligheter och framtid (*) , Göteborgs universitet, Göteborg 2001, 191 pp. Co-authors: Sverker Sörlin, Stig Johansson, Fred Karlsson, Hugo Montgomery, Minna Skafte Jensen. EPUB»

 

Praktisk kunnskap  som erfaring og som forskningsfelt

Praktisk kunnskap – som erfaring og som forskningsfelt (*) , Høgskolen i Bodø, Bodø 2005, 120 pp. Co-authors: Jens Ivar Nergård, Eva Lena Dahl, Ingela Josefson, Anders Lindseth, Jakob Meløe, Uffe Juul Jensen, Ruth H. Olsen. EPUB»

 

Exemplets makt

Exemplets makt (*) , Dialoger 69-70, Stockholm 2005, 198 pp. EPUB»

 

The Power of Example

The Power of Example, Santérus Academic Press Sweden, Stockholm 2009, 240 pp. A sample here»

 

Etik och praktisk kunskap

Etik och praktisk kunskap, Dialoger Förlag & Metod, Stockholm 2013, 161 pp. A sample here» Summary in English here»

 

 

 

                                               

 

 

            

 

 

SHORTER TEXTS

 

(*)= full text

                                             

 

"A Note on Professor Törnebohm’s Paper ‘On Truth, Implication, and Three-Valued Logic’" (*) , Theoria, 23, 1957, pp. 193-194. Co-author: Mats Furberg.

"Om ‘tror’-satser" (*) , Svensk teologisk kvarttalsskrift, 33, 1958, pp. 146-150. Co-author: Mats Furberg.

"Vettig filosofi" (*) , Götheborgske Spionen, No. 6, 1958, p. 12.

"Den bruna boken och den blå" (*) , Götheborgske Spionen, No. 7, 1958, pp. 12-13.

Two contributions (*)  to Götheborgske Spionen, 1959-1960.

"If I carefully examine a visual after-image, where is it and what am I looking at?" (*) , Analysis, 19, 1959, pp. 99-100. Co-author: Mats Furberg.

"Wittgenstein och den intellektuella ärligheten" (*) , Dagens Nyheter, 14.7.1959, p. 3. Co-author: Mats Furberg.

Are repetitive sentences analytic? (*) , manuscript 1959. Internet edition 2007, 8 pp.

On Analytic Sentences in Natural Language (*) , Department of Philosophy, University of Göteborg 1960, 71 pp. Also Department of Philosophy, University of Bergen, report series no. 40, 1979.  Internet edition 2007, 55 pp.

"Komplotten mot Bertrand Russell" (*) , Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 9.9.1960, p. 3.

"Om engelska engelsmän och sudanesiska studenter" (*) , Götheborgske Spionen, No. 9-10, 1961,  pp. 36-37.

"Humaniora i Sudan" (*) , Humanisten, No. 1, 1963, pp. 7-9.

"Akademiker till u-länderna" (*) , Dagens Nyheter, 14.5.1963, p. 4.

Preface, An Analysis of the Traditional Sudanese Virtues, Ph.D.-thesis, University of Khartoum 1965.

"On Austin’s Theory of Speech-Acts" (*) , Mind, LXXV, 1966, pp. 141-143.

"Sudanese Ethics" (*) ,   The Thinker, Khartoum 1966, pp. 26-30.

"Descriptive Ethics in the Sudan: an Example" (*) , Sudan Notes and Records, 48, 1967, pp. 90-98.

"Etik och social struktur" (*) , Sociologisk forskning, No. 3, 1967, pp. 164-172.

Review of Kwame Nkrumah, Consciencism. Philosophy and Ideology for De-Colonization and Development with particular reference to the African Revolution (*) , Statsvetenskaplig tidskrift, 1967, pp. 77-81.

"Ensrettede universiteter?" (*) , Bergens Tidende, 28.4.1969, p. 3.

"Krise i examen philosophicum" (*) , Nytt fra Universitetet i Bergen, 19.9.1969, pp. 3-5. Co-author: Kjell S. Johannessen.

"The Student Community in an African University" (*) , The New East, XX, No. 2, 1970, pp. 159-165. Co-author: D.J. Shaw. In Hebrew, with a summary in English  (*) (pp. IV-V). (Cf. our 1967 report with the same title.)

"Kroppen och det kartesianska subjektet" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 7, No. 1, 1972, pp. 75-87. (Review of Magne Dybvig's dissertation Kartesianismen som analytisk og transcendental problemstilling. En studie i kroppsbegrepets logikk, Department of Philosophy, University of Bergen, Bergen 1970.)

"Filosofisk förståelse – ett förslag" (*) , Häften för kritiska studier, Vol. 5, No. 1, 1972, pp. 52-53.

"Philosophy of Science in Norway" (*) ,  Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie Vol. IV, No. 1, March, 1973, pp. 147-164. (Co-author: Hans Skjervheim.)

"De problematiske samfunnsvitenskapene" (*) , Dagbladet, 9.3.1973.

The Ethics of Deterrence. A Study in the Philosophy of Punishment (*) , Department of Philosophy, University of Bergen, 1974. Internet edition 2007, 41 pp.

Review of K. S. Johannessen & A. Utaker, red., Strukturalisme og semiologi. Muligheter og begrensninger i en forskningspraksis (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 9, 1974, pp. 167-170.

Review of S. Toulmin,  Human Understanding , Volume 1. General Introduction and Part 1 (1972) (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 10, No. 3, 1975, pp. 229-237.

"Avskräckningens moral" (*) , in B. Belfrage & L. Stille, eds., Filosofi och rättsvetenskap, Lund 1975, pp. 125-140. (In German: "Die Ethik der Abschreckung" (*) , in D. Papenfuss & J. Söring, eds., Transzendenz und Immanenz, Stuttgart 1977, pp. 471-478.)

Deltidsarbete och hemarbete (*) , Stockholm 1975, 48 pp. Co-authors: Bo Göranzon och Rune Åberg.

"Model dedukcyjni" (*) , in I. Lazari-Pawlowska, red., Metaetyka, Warsaw 1975, pp. 217-224. Also in English: Tore Nordenstam, Sudanese Ethics, 1968, Ch. 2. In Swedish: here»

"Vetenskaplig kompetens" (*) , in Å. Haga et al., eds.,  Refleksjon og handling. Festskrift til Hans Skjervheim på 50-årsdagen 9. oktober 1976, Oslo 1976, pp. 76-93.

"Forskningens yrkesetik – ett kompetensanalytiskt perspektiv" (*) , in Bo Göranzon, ed., Ideologi och systemutveckling, Lund 1976, pp. 86-96.

"Produktionstekniska värden och värderingar" (*) , in Bo Göranzon, ed., Ideologi och systemutveckling, Lund 1976, 2nd ed. 1978, pp. 70-74.

"Om subjektivismen i hermeneutiken" (*) , Nordisk psykologi, Vol. 29, No. 2, 1977, pp. 101-109.

"Om humanvitenskapenes teori" (*) , in Forskningsnytt, Vol. 22, No. 6, 1977, pp. 29-31.

”Språk och handling“ (*) , in Bo Göranzon, ed., Ideologi och systemutveckling, 2nd ed., Lund 1978, pp. 86-97.

"Förståelse och förändring" (*) , in Ideologi och systemutveckling, 2nd ed., Lund 1978, pp. 98-106. (Also in  Ekonomen, No. 12, 1976, and in Om utredningsmetoder – en antologi, Stockholm 1978.)

"Om validering i hermeneutisk forskning" (*) , in Ideologi och systemutveckling, 2nd ed., 1978, pp. 137-142.

"Explanation and Understanding in the History of Art" (*) , in E. Leinfellner, W. Leinfellner, H. Berghel & A. Hübner, eds., Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought / Wittgenstein und sein Einfluss auf die gegenwärtige Philosophie, Vienna 1978, pp. 465-467. Abstract here»

"Et pragmatisk perspektiv på estetikken" (*) , Symposion – tidsskrift for filosofi, 1978, pp. 28-34. Co-author: Kjell S. Johannessen.

"Arabisk moralsyn" (*) , in T. Gudbrandson & E. A. Wyller, eds., Araberne og islam. Fra Abraham til Midt-Østen konflikten, Oslo – Bergen – Tromsø, 1978, pp. 142-155.

"Research, Ethics and Development" (*) ,  Journal for General Philosophy of Science /Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie,   Vol. 10, No. 1, March, 1979, pp. 54-66. Co-author: Håkan Törnebohm.

"Et estetisk projekt" (*) , in G. Danbolt, K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Den estetiske praksis, Bergen 1979, pp. 1-11.

"Ethical Competence and Development" (*) , in J. Bärmark, ed., Perspectives in Meta-Science, Göteborg 1979, pp. 147-156.

"Historien og den vitenskapelige praksis" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 14, No. 2, 1979, pp. 69-90. Co-author: Kjell S. Johannessen.

"Conditions for Change in Working Life. The Paas Project Group" (*) , in Åke Sandberg, ed., Computers Dividing Man and Work,  Arbetslivscentrum, Stockholm  1979, pp. 131-137. Co-author. The other members of the project grop were Gunnar Fredlund, Peter Gullers, Bo Göranzon, Torsten Landquist, Kalle Mäkilä, Anna Sjödahl, Lars Starck, Per Svensson, Tomas Tempte and Göran Öijer.

Review of E. H. Gombrich, Kunsthistorie og samfundsvidenskab (*) , Journal of Aesthetics and Art Criticism, 37:3, Spring 1979, p. 360.

"Aesthetic Competence" (*) , in L. Aagaard-Mogensen & G. Hermerén, eds., Contemporary Aesthetics in Scandinavia, Lund 1980, pp. 99-109.

On the Logic of Creative Processes” (*) , in Physis – Techne – Poiesis. The Creativity and the Human World. Proceedings of the 9th International Congress of Aesthetics, Vol. II, Beograd 1980, pp. 265-268.

"Att förklara konst. Några exempel på förklaringar i de humanistiska vetenskaperna" (*) , Symposion, No. 1, 1980, pp. 3-12.

"De filosofiska traditionerna i Sverige och Norge" (*) , Filosofi-aktuellt,  No. 2, Umeå  1980, pp. 1-12.

"Rasjonalitet og kjernekraft" (*) , review of the first issue of Filosofisk tidskrift (Stockholm 1980), Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 15, No. 2, 1980, pp. 96-97.

Review of E. Vedung, Det rationella politiska samtalet (*) , Economic and Industrial Democracy. An International Journal, Vol. 1, No. 4, 1980, pp. 590-593.

"Tools and Practices in Systems Development" (*) , in Bo Sundin, ed., Is the Computer a Tool?, Stockholm 1980, pp. 56-63. Co-authors: Bo Göranzon och Kalle Mäkilä.

The entries "Moral" (*) and "Symboler" (*) , in Pax leksikon, Oslo 1980-1981. In Danish: "Moral" (*) , "Symboler" (*) .

"Intention in Art" (*) , in Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, eds., Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und die transzendentale Philosophie, Hölder-Pichler-Tempski, Vienna 1981, pp. 127-135.

"Forklaring og forståelse i humaniora" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 16, No. 4, 1981, pp. 224-240. Also in Serbo-Croatian: ”Razumijevanje i objašnjenje u humanističkim znanostima” (*) , Filosofska istraživanja, God. 17, Sv. 4, 1997, pp. 1009-1019, and in German: ”Verstehen und Erklären in den Humanwissenschaften” (*) , Synthesis philosophica, Vol. 13, fasc. 2, 1998, pp. 499-511.

"Et filosofisk gjennombrudd" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift,  Vol. 16, No. 2-3, 1981, pp. 161-171. (Review of A. Øfsti, Vitenskapsteori og transcendentalfilosofi. En kritisk kommentar til Føllesdal og Walløe: ”Argumentasjonsteori og vitenskapsfilosofi”, Trondheim 1980.)

"Vom 'Sein' zum 'Sollen' – Deduktion oder Artikulation?" (*) , in D. Böhler & W. Kuhlmann, eds., Kommunikation und Reflexion, Frankfurt a.M. 1982, pp. 503-517. In English: “From ‘Is’ to ‘Ought’ – Deduction or Articulation?” (*) , in H. Høybraaten & I. Gullvåg, eds., Essays in Pragmatic Philosophy, Oslo 1985, and in R. Fjelland et al., eds., Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philosophy (*), SVT Press, Bergen 1997. Philosophy Beyond Borders has also been published in Chinese, Zhejiang People’s Publishing House, Shanghai 1999. Swedish translation here.

"Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo" (*) , review of A.B.C. Ocholla-Ayayo, Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo, in Thought and Practice, Vol. 4, No. 2, Nairobi 1982, pp. 91-99.

"Vetenskap och konst – två sätt att utforska verkligheten" (*) , in Konst och vetenskap och arbetets ära, Information från Arbetslivscentrum nr 16, February 1982, pp. 4-5.

"Theoretical Considerations – Skills, Language and Computerization" (*) , in Job Design and Automation in Sweden,  Bo Göranzon et al., Center for Working Life, Stockholm 1982, pp. 57-71. Co-author.

"A Case Study from the PAAS Project – the Insurance Employees Union and EDP in the National Insurance System" (*) , in Job Design and Automation in Sweden, Bo Göranzon et al., Center for Working Life, Stockholm 1982, s. 72-101. Co-author.

"EDB og humaniora. Humanistenes rolle i systemutvikling"(*) , interview: Eva Møller, Humanistiske data, 3/4 -82, NAVFs senter for humanistisk forskning, Norges almenvitenskapelige forskningsråd, Bergen 1982, pp. 24-28.

"Conceptual Competence and the Nature of Man" (*) , in G. Skirbekk, ed., Praxeology, Bergen – Oslo – Tromsø, 1983, pp. 81-88.

"Teaterhistorie – hvorfor det da?" (*) ,  in T. Bastiansen, ed., Vitenskapsfilosofi og grunnlagsproblemer i teatervitenskapelig forskning, Teatervitenskapelige studier nr. 1, University of Bergen 1983, pp. 97-112.

"Creativity and Place" (*) , in A. Buttimer, ed., Creativity and Context, Lund 1983, pp. 77-79.

"Islam, Science, and Development. An Interview with Dr. Ibrahim Ahmed Omer" , video recorded at University of Göteborg, September 1984. 43 mins.

"Ett pragmatiskt perspektiv på datautvecklingen" (*) , in B. Göranzon, ed., Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap och ny teknik,  Stockholm 1984, pp. 17-34. Also in German: "Eine pragmatische Perspektive auf die informationstechnische Entwicklung" (*) .

"Datautvecklingens filosofi. Två oförenliga traditioner" (*) , in Datautvecklingens filosofi, pp. 51-63. Also in German: "Die Philosophie der informationstechnischen Entwicklung. Zwei gegensätzliche Traditionen" (*) .

"The Essence of Art –­­ Wittgenstein vs. Gadamer" (*) , in R. Haller, ed., Aesthetics / Ästhetik, Vienna 1984, pp. 23-28.

"Technocratic and Humanistic Conceptions of Development" (*) , in T. Nordenstam, ed., Research and Development in the Sudan (*) , Khartoum 1985, pp. 5-29. Also published by Arbetslivscentrum, Stockholm: Forskningsrapport nr 51, 1985, 37 pp.

"Issues of a Philosophy of Development" (*) , in S. Andersson, ed., Queries about Development, Department of Theory of Science, University of Göteborg, Report No. 146, 1985, pp. 25-30.

"Development and Research in the Sudan" (*) , Arab Studies in Scandinavia, No. 5, 1985, pp. 18-19.

Preface and Introductions to nine of the chapters in T. Nordenstam, ed., Research and Development in the Sudan (*) , Khartoum 1985.

"Förståelsens villkor" (*) , in I. Josefson, ed., Språk och erfarenhet, Stockholm 1985, pp. 113-134.

"Suffering Art (Comment On Danto)" (*) , "Ontologizing Art (Comment on Damnjanovic)" (*) , and "Anchoring Art (Comment on Sparshott)" (*) , in P.J. McCormick, ed., The Reasons of Art / L’Art a ses raisons, Ottawa 1985 pp. 23-25, 123-125, 134-137.

"Dyr, mennesker og moral" (*)  & "Etikk og dyr. Noen hovedpunkter" (*) , Naturen, No. 6, 1985, pp. 242-244.

"Ethische Kompetenz in pragmatischer Sicht" (*) , in D. Böhler, T. Nordenstam & G. Skirbekk, eds., Die pragmatische Wende, Frankfurt am Main 1986, pp. 202-217.

"Wohlvertrautheit – Gewissheit ­­­– kritische Reflexion. Bemerkungen zur Pragmatik-Diskussion" (*) , in Die pragmatische Wende, 1986, pp. 321-333.

"Ledarskap och moral" (*) , in A. Danielsson et al., Samtal om ledarskap, ledning och ledare, Stockholm 1986, pp. 59-78.

"Moral Rules and Paradigms" (*) , Archivio di filosofia, anno LV, N. 1-3, 1987, pp. 261-272.

Om moralsk sikkerhet” (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 22, 1987, pp. 169-175.

"Arkitektur och vetenskaplighet" (*), review of A. Ekholm,  Systemet människa – byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv (1987), Tidskrift för arkitekturforskning, Vol. 1, No. 1, 1987, pp. 85-94.

"The Norwegian Wittgenstein Project", Abstract, Twelfth International Wittgenstein Symposium, Kirchberg/Wechsel, August 1987. Co-author. (More on the Norwegian Wittgenstein Project here.)

"Museumsetikk – noen innledende betraktninger" (*) , NKKM-Nytt, Vol. 1, No. 4, 1988, pp. 26-30.

Review of W. Hirst, ed., The Making of Cognitive Science. Essays in Honor of George A. Miller (1988), and M. A. Boden, Computer Models of Mind. Computational Approaches in Theoretical Psychology (1988), (*), AI & Society, Vol. 3, No. 4, 1989, pp. 365-369.

Review of A. Janik, Essays on Wittgenstein and Weininger (*) (1985), Archiv für Geschichte der Philosophie, 71. Band, Heft 1, 1989, pp. 115-118.

 "Language and Action" (*) , in B. Göranzon & M. Florin, eds., Artificial Intelligence, Culture and Language: On Education and Work, London 1990, pp. 61-70.

 "Grunnlagsproblemer i estetisk forskning – oppsummering, perspektiver, innledning til debatt" (*) , in K. Gundersen & S. Wikshåland, ed., Grunnlagsproblemer i estetisk forskning (*) , Oslo 1991, pp. 117-122.

"Convention and Creativity" (*) , in J. Emt & G. Hermeren, eds., Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics, Lund 1992, pp. 259-268. (In Swedish (*) in G. Sörbom, ed., Beskrivning och konst i dagskritisk verksamhet, Forskningsprojektet kritik och konst, No. 4, Uppsala 1986, pp. 72-83.)

"Etikk og forståelse" (*) , review of H. Nerheim, Den etiske grunnerfaring (1991), Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 27, No. 2-3, 1992, pp. 161-163.

"Kulturelle Übersetzbarkeit in pragmatischer Sicht" (*) , in A. P. Frank, K.-J. Maaß, F. Paul & H. Türk, eds., Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch, Teil 1, Berlin 1993, pp. 192-203. In Swedish: "Om översättandets konst" (*) in  B. Molander, ed., Språkets speglingar. Filosofiska essäer om språk, grammatik och vetenskap, Stockholm 1993, pp. 41-58 ; and in Japanese  (*) in a book the title of which translates as Translatability of Culture, Kyoto 1993, pp. 60-66.

"Konsekvensetikens remarkabla töjbarhet" (*), in T. Carlsson, ed., Odling för tanken, Stockholm 1993, pp. 196-198. (Also in  M. Bodin, O. Granstrand, P. Guillet de Monthoux, eds., Industriell verksamhet och kunskapsbildning, Stockholm 1995.)

"’The Sphere Seems to Float’ : Remarks on Art and Ethics" (*) , in L.-O. Åhlberg & T. Zaine, eds., Aesthetic Matters. Essays presented to Göran Sörbom on his 60th birthday, Uppsala 1994, pp. 95-100.

"Vetenskap och konst – olika sätt att utforska verkligheten" (*) , in B. Molander, ed., Mellan konst och vetande. Texter om vetenskap, konst och gestaltning, Göteborg 1996, pp. 11-21.In Serbo-Croatian in G. Flego, ed., Zbilja i kritika. Posvećeno Gaji Petroviću, Zagreb 2001, pp. 265-268)

"Vitenskapssyn og vitenskapshistorie" (*) , in K. S. Johannessen & T. Nordenstam, eds., Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi, Department of Philosophy, University of Bergen 1996, pp. 5-15. Co-author: Kjell S. Johannessen.

"Två sätt att läsa Wittgenstein" (*) , in Vitenskapenes vekst, 1996, pp. 79-91.

"Det etiske perspektiv" (*) , in A. W. Falkenberg & T. Nordenstam, Etikk i næringslivet, Oslo 1998, pp. 13-16.

"Finnes det eksperter på moral?" (*) ,  in Etikk i næringslivet, 1998, pp. 36-44.

"Tre moralfilosofiske tradisjoner" (*) , in Etikk i næringslivet, 1998, pp. 154-182.

"Etisk relativisme eller universell etikk?" (*) , in Etikk i næringslivet, 1998, pp. 182-189.

"Näringslivet är inte ett etiskt reservat" (*) , Devenator Pamflett, No.  2, 1998.

"Till lokalkunskapens lov" (*) , Dialoger 50-51, 1999, pp. 49-59.

"Några sidor om moralens villkor" (*) , Philosophia. Tidsskrift for filosofi, Vol.. 27, No. 3-4,  1999, pp. 79-87, and in Dialoger, No. 56, 2000, pp. 33-39.

"Humanioras inntog i vitenskapens verden" (*) , in E. Seglen, ed., Vitenskap, teknologi og  samfunn, Oslo 2001, pp. 42-73.»

"Kant and the Utilitarians" (*) , Ethical Perspectives. Journal of the European Ethics Network,  Vol. 8, No. 1, 2001, pp. 29-36. In Swedish here»

"Om metoden. Fragment ur ett samtal 1973" (*) , Dialoger, Supplement to No. 58-59, 2001, pp. 71-76.

"Der Mensch ist in vielen Kulturen zu Hause" – Interview: Florian Krebs & Tore Nordenstam (*) , Humboldt Kosmos, 2001. Swedish translation here»

"Exemplets makt" (*) , in I. Carlgren, I. Josefson & C. Liberg, eds., Forskning av denna världen II – om teorins roll i praxisnära forskning (*) , Vetenskapsrådets rapportserie, Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council), Stockholm 2005, pp. 17-29.

"Reflekterande resor i erfarenhetens landskap" (*) , Dialoger 81-82, 2007.

"On Art and Ethics" (*) , internet edition 2010, 13 pp. Also in Swedish»

Review of Carla Carmona Escalera, Egon Schiele: Análysis ético-formal de su óbra pictórica (*) , in Egon Schiele Jahrbuch, Volume 1, Vienna 2011, pp. 188-192.

 

"Om skådespelarens praktiska kunskap" (*) , internet edition 2012, 9 pp.

 

"Practical Knowledge and Ethics" (*) , AI & Society. Journal of Knowledge, Culture and Communication, Volume 28, Issue 4, 2013, pp. 377-382.

 

"From Wittgenstein to Schiele", forthcoming in Egon Schiele Jahrbuch, Volume 4, Vienna 2015.

 

 

                                                                                    www.torenordenstam.se