Innehållsförteckningen och inledningskapitlet här.

 

Sammanfattning på engelska här.

 

Jfr Practical Knowledge and Ethics, AI & Society, Volume 28, Issue 4, 2013, pp. 377-382.