TORE NORDENSTAM

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ETHICS AND PRACTICAL KNOWLEDGE

 

 

 

(*) = full text

 

 

 

 

 

BOOKS

 

 

Sudanese Ethics (*) , The Scandinavian Institute of African Studies / Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968, 239 pp. In Arabic: الأخلاقالسودانية  (*) , translated by Dr. Ahmed M. Mahdi, Khartoum University Press 1996. The preface to the 1996 book in English here»  Chapter 2, "The Deductive Ideal", is also available in Polish: "Model dedukcyjny"  (*) ,  in I. Lazari-Pawlowska, ed., Metaetyka, Warsaw 1975, pp. 217-224. "The Deductive Ideal" in Swedish here» 

 

Värderingar och paradigm vid datasystemutveckling. Exemplet Allfa-utredningen (*) , Arbetslivscentrum, Stockholm 1980, 86 pp. 

 

Fra ”er” til ”bør”? Etiske grunnlagsproblemer i et pragmatisk perspektiv, Solum forlag, Oslo 1984, 80 pp.

 

Etikk i næringslivet. Praksis og teori (*) , Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 1998, 241 pp. Co-author: A.W. Falkenberg. Tore Nordenstam's contributions to the book can be downloaded here»

 

Praktisk kunnskap – som erfaring og som forskningsfelt (*) , Høgskolen i Bodø, Bodø 2005, 120 pp. Co-authors: Jens Ivar Nergård, Eva Lena Dahl, Ingela Josefson, Anders Lindseth, Jakob Meløe, Uffe Juul Jensen, Ruth H. Olsen. EPUB»

 

Exemplets makt (*) , Dialoger 69-70, Stockholm 2005, 198 pp. EPUB»

 

The Power of ExampleSantérus Academic Press Sweden, Stockholm 2009, 240 pp. A sample here»

 

Etik och praktisk kunskapDialoger Förlag & Metod, Stockholm 2013, 161 pp. A sample here». Summary in English here»

 

 

 

 

SHORTER TEXTS

 

 

Preface, An Analysis of the Traditional Sudanese Virtues, Ph.D.-thesis, University of Khartoum 1965.

 

"Descriptive Ethics in the Sudan: an Example" (*) , Sudan Notes and Records, 48, 1967,  pp. 90-98.

 

"Etik och social struktur" (*) , Sociologisk forskning, No. 3, 1967, pp. 164-172.

 

The Ethics of Deterrence. A Study in the Philosophy of Punishment (*) , Department of Philosophy, University of Bergen, 1974. Internet edition 2007, 41 pp.

 

 "Avskräckningens moral" (*) , in B. Belfrage & L. Stille, eds., Filosofi och rättsvetenskap, Lund 1975, pp. 125-140. In German: "Die Ethik der Abschreckung" (*) , in D. Papenfuss & J. Söring, eds., Transzendenz und Immanenz, Stuttgart 1977, pp. 471-478.

 

 Deltidsarbete och hemarbete (*) , Stockholm 1975, 48 pp. Co-authors: Bo Göranzon and Rune Åberg.

 

"Produktionstekniska värden och värderingar" (*) , in Bo Göranzon, ed., Ideologi och systemutveckling, Lund 1976, 2nd ed. 1978, pp. 70-74.

 

"Förståelse och förändring" (*) , in Ideologi och systemutveckling, 2nd ed., Lund 1978, pp. 98-106. Also in Ekonomen, No. 12, 1976, and in Om utredningsmetoder – en antologi, Stockholm 1978.     

 

"Forskningens yrkesetik – ett kompetensanalytiskt perspektiv" (*) , in Bo Göranzon, ed., Ideologi och systemutveckling, Lund 1976, pp. 86-96. 

 

"Arabisk moralsyn" (*) , in T. Gudbrandson & E. A. Wyller, eds., Araberne og islam. Fra Abraham til Midt-Østen konflikten, Oslo – Bergen – Tromsø, 1978, pp. 142-155.

 

"Research, Ethics and Development" (*) , Journal for General Philosophy of Science /Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie Vol. 10, No. 1, March, 1979, pp. 54-66. Co-author: Håkan Törnebohm.  

 

"Ethical Competence and Development" (*) , in J. Bärmark, ed., Perspectives in Meta-Science, Göteborg 1979, pp. 147-156.

 

The entry "Moral" in Pax leksikon, Oslo 1980.

 

"Vom 'Sein' zum 'Sollen' – Deduktion oder Artikulation?" (*) , in D. Böhler & W. Kuhlmann, eds., Kommunikation und Reflexion, Frankfurt a.M. 1982, pp. 503-517. In English: “From ‘Is’ to ‘Ought’ – Deduction or Articulation?” (*) , in H. Høybraaten & I. Gullvåg, eds., Essays in Pragmatic Philosophy, Oslo 1985, and in R. Fjelland et al., eds., Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philosophy, SVT Press, Bergen 1997. Philosophy Beyond Borders has also been published in Chinese, Zhejiang People’s Publishing House, Shanghai 1999. Swedish translation here.

 

"Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo" (*) , review of A.B.C. Ocholla-Ayayo, Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo, in Thought and Practice, Vol. 4, No. 2, Nairobi 1982, pp. 91-99. 

 

"Technocratic and Humanistic Conceptions of Development" (*) , in T. Nordenstam, ed., Research and Development in the Sudan (*) , Khartoum 1985, pp. 5-29. (Also published by Arbetslivscentrum, Stockholm: Forskningsrapport nr 51, 1985, 37 pp. 

 

"Dyr, mennesker og moral" (*)  & "Etikk og dyr. Noen hovedpunkter (*) ", Naturen, No. 6, 1985, pp. 242-244. 

 

"Ethische Kompetenz in pragmatischer Sicht" (*) , in D. Böhler, T. Nordenstam & G. Skirbekk, eds., Die pragmatische Wende, Frankfurt am Main 1986, pp. 202-217.  

 

"Ledarskap och moral" (*) , in A. Danielsson et al., Samtal om ledarskap, ledning och ledare, Stockholm 1986, pp. 59-78.

 

"Moral Rules and Paradigms" (*) , Archivio di filosofia, anno LV, N. 1-3, 1987, pp. 261-272.

 

Om moralsk sikkerhet” (*) , Norsk filosofisk tidsskrift,  Vol. 22, 1987, pp. 169-175. 

 

"Museumsetikk – noen innledende betraktninger" (*) , NKKM-Nytt, Vol. 1, No. 4, 1988, pp. 26-30.

 

"Etikk og forståelse" (*) , review of H. Nerheim, Den etiske grunnerfaring (1991), Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 27, No. 2-3, 1992, pp. 161-163.    

 

"Konsekvensetikens remarkabla töjbarhet" (*) , in T. Carlsson, ed., Odling för tanken, Stockholm 1993, pp. 196-198. Also in  M. Bodin, O. Granstrand, P. Guillet de Monthoux, eds., Industriell verksamhet och kunskapsbildning, Stockholm 1995.

 

"’The Sphere Seems to Float’ : Remarks on Art and Ethics" (*) , in L.-O. Åhlberg & T. Zaine, eds., Aesthetic Matters. Essays presented to Göran Sörbom on his 60th birthday, Uppsala 1994, pp. 95-100.

 

"Det etiske perspektiv" (*) , in A. W. Falkenberg & T. Nordenstam, Etikk i næringslivet, Oslo 1998, pp. 13-16. 

 

"Finnes det eksperter på moral?" (*) , in Etikk i næringslivet, 1998, pp. 36-44. 

 

"Tre moralfilosofiske tradisjoner" (*) , in Etikk i næringslivet, 1998, pp. 154-182.

 

"Etisk relativisme eller universell etikk?" (*) ,  in Etikk i næringslivet, 1998, pp. 182-189. 

 

"Näringslivet är inte ett etiskt reservat" (*) , Devenator Pamflett, No.  2, 1998.   

 

"Kant and the Utilitarians" (*) , Ethical Perspectives. Journal of the European Ethics Network, Vol. 8, No. 1, 2001, pp. 29-36.  In Swedish here»  

 

"On Art and Ethics" (*) , internet edition 2010, 13 pp. (Also in Swedish.)

 

Review of Carla Carmona Escalera, Egon Schiele: Análysis ético-formal de su óbra pictórica (*) , in Johann Thomas Ambrózy, Eva Werth & Carla Carmona Escalera, eds., Egon Schiele Jahrbuch, Volume 1, Vienna 2011, pp. 188-192.

 

"Om skådespelarens praktiska kunskap" (*) , internet edition 2012, 9 pp.

 

"Practical Knowledge and Ethics" (*) , AI & Society. Journal of Knowledge, Culture and Communication, Volume 28, Issue 4, 2013, pp. 377-382.

 

"From Wittgenstein to Schiele", forthcoming in Egon Schiele Jahrbuch, Volume 4, Vienna 2015.

 

 

 

 

 

                                                                                         www.torenordenstam.se