TORE NORDENSTAM

 

 

 

 

 

 

 

AFRIKANSKA TEMAN

 

 

                             

 

 

 

 

(*) = hela texten

 

 

 

 

BÖCKER       

 

 

Sudanese Ethics(*) , Nordiska Afrikainstitutet / Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968, 239 s. På arabiska: الأخلاق السودانية (*) , övers. Dr. Ahmed M. Mahdi, Khartoum University Press 1996. Förordet till den arabiska utgåvan på engelska här»  Kap. 2, "The Deductive Ideal", finns också på polska: "Model dedukcyjny" (*) , i I. Lazari-Pawlowska, red., Metaetyka, Warszawa 1975, s. 217-224. Kap. 2 på svenska här»

 

Afrikas universitet (*) , Nordiska Afrikainstitutet / Wahlström & Widstrand, Stockholm 1970, 150 s. EPUB»

 

Research and Development in the Sudan (*) , red. T. Nordenstam, Khartoum University Press 1985, 300 s. Författare: Tore Nordenstam, Ibrahim Ahmed Omer, Håkan Törnebohm m.fl.

 

 

 

 

 

KORTARE TEXTER

 

"Om engelska engelsmän och sudanesiska studenter" (*) , Götheborgske Spionen, nr 9-10, 1961,  s. 36-37.

 "Humaniora i Sudan" (*) , Humanisten, nr 1, 1963, s. 7-9.

"Akademiker till u-länderna" (*) , Dagens Nyheter, 14.5.1963, s. 4.

"Sudanese Ethics" (*) , The Thinker, Khartoum 1966, s. 26-30.

"Descriptive Ethics in the Sudan: an Example" (*) , Sudan Notes and Records, 48, 1967, s. 90-98.

 

Recension av Kwame Nkrumah, Consciencism. Philosophy and Ideology for De-Colonization and Development with particular reference to the African Revolution (*) , Statsvetenskaplig tidskrift, 1967, s. 77-81.

 

African University in Transition – tre rapporter 1967: A Survey of the Students in the University of Khartoum (*), A Survey of the Students in the University of Khartoum 62/63 (*) och Staff Attitudes in an African University (*) . Medförfattare: D.J. Shaw (alla de tre rapporterna) och A.P. Cavendish (den sist nämnda rapporten).

 

"The Student Community in an African University" (*) ,The New East, XX, No. 2, 1970, s. 159-165. Medförfattare: D.J. Shaw. På hebreiska, med enredaktionell sammanfattningpå engelska (*) (s. IV-V).

 

"Arabisk moralsyn" (*) , i T. Gudbrandson & E. A. Wyller, red., Araberne og islam. Fra Abraham til Midt-Østen konflikten, Oslo – Bergen – Tromsø, 1978, s. 142-155.

 

"Research, Ethics and Development" (*) , Journal for General Philosophy of Science /Zeitschrift für allgemeine WissenschaftstheorieVol. 10, No. 1, March, 1979, s. 54-66. Medförfattare: Håkan Törnebohm.)

 

"Ethical Competence and Development" (*) , i J. Bärmark, red., Perspectives in Meta-Science, Göteborg 1979, s. 147-156.

 

"Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo" (*) , recension av A.B.C. Ocholla-Ayayo, Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo, i Thought and Practice, Vol. 4, No. 2, Nairobi 1982, s. 91-99.

 

"Islam, Science, and Development. An Interview with Dr. Ibrahim Ahmed Omer", videoupptagning på Göteborgs universitet, september 1984. 43 min.

 

"Development and Research in the Sudan" (*) , Arab Studies in Scandinavia, nr 5, 1985, s. 18-19.

 

"Issues of a Philosophy of Development" (*) , i S. Andersson, red., Queries about Development, Department of Theory of Science, University of Göteborg, Report no. 146, 1985, s. 25-30.

 

 Förord och inledningar till nio kapitel i T. Nordenstam, red., Research and Development in the Sudan (*) , Khartoum 1985.

 

"Technocratic and Humanistic Conceptions of Development" (*) , i T. Nordenstam, red., Research and Development in the Sudan, Khartoum 1985, s. 5-29. Också publicerad av Arbetslivscentrum, Stockholm: Forskningsrapport nr 51, 1985, 37 s.

 

 

 

 

 

www.torenordenstam.se